Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Grup Liderliği

  Çocuklara yönelik İyileştirme, İzleme ve Gözlem Çalışmalarının genel adı Grup Liderliği çalışma biçimi olarak tanımlanmaktadır.

              Kısaca BİSİS olarak telaffuz edilen sistem; her çocuk için ayrı bir durum saptamasının yapılıp, kurumumuzda yürütülecek iyileştirme sürecinin planlandığı ve uygulandığı, çocuklara özel programın yürütülmesi için gerekli iyileştirici ortamın oluşturulduğu, sürekli ölçme ve değerlendirme ile kendini denetleyen bir modelidir Bu sistem iyileştirmenin evrensel temel koşulları olan güvenlik ve disiplin, insan onuruna saygı ve zaman yönetimi esasını temel alan Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programından oluşur. Hükümlünün kuruma kabulü, gözlem ve sınıflandırması, kurum yaşamı, iyileştirme faaliyetleri, ailenin sürece katılımı, yönetimsel uygulamalar, salıverilme süreci Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programına uygun yapılır. Bireyselleştirilmiş İyileştirme Programı bir anlamda vaka yönetimidir.

              BİSİS kapsamında uygulanan grup liderliği, eğitim almış İnfaz Koruma Memurları arasından seçilen her personelin çalışma saatleri içerisinde zamanının tümünü sorumlu olduğu çocuklar ile birlikte geçirmesidir. Söz konusu memur, sorumlusu olduğu çocuklara gündelik yaşam becerileri kazandırma, eğitim, spor, sosyal kültürel faaliyetlere, bireysel ve grup psiko-sosyal destek programlara katılımını sağlamak gibi eğitim ve iyileştirme görevlerinin yanı sıra akran zorbalığı gibi çocuklar arasında meydana gelebilecek istismar davranışlarının önlenmesi görevlerini de yerine getirmektedir. Süreç içerisinde ki gözlem, bilgi ve tecrübelerini psiko-sosyal servis, sorumlu başmemur ve idari birimlere aktararak, kurum yönetim ve kurullarına bilgi paylaşımında bulunurlar.

  Adres

  Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü Yenikent/Sincan/ANKARA

  Telefon

  0312 254 03 71- 0506 600 61 82

  Fax :0312 254 03 73

  E-Posta

  ankara.cegtisaretadalet.gov.tr